İncir Han: Selçuklu Kervan Yolu’na Kapalı Kapılar Ardından Bakıvermek

İncir Han, bir çeşit yasak meyvedir. Neden mi? Çünkü çoğu zaman Bucak ilçesinin hemen dışında kırsalda terk edilmiş bu onarım görmemiş kervansarayın kilitli kapılarına geldiğinizde kendinizi bir çıkmazda bulursunuz. Ama burayı ziyaret etmekten caymanız asla gerekmez. Yakındaki Susuz Han ile ilgili gönderimizde de zaten Antalya ile Burdur arasındaki D650 otoyolunun büyük ölçüde Selçuk kervansaraylarını birbirine bağlayan eski kervan yoluyla örtüştüğünden söz etmiştik. İncir Han da bu yol üzerindeki duraklardan biri. Kendinizi D650 üzerinde bulursanız, bu kervansarayı görmek için yoldan saparak sadece kısa bir mesafe gitmeniz gerekiyor; binanın içine giremeseniz bile dış görünüşü yaptığınız yolculuğa değecektir.

Incir Han, Tamamen Mevcut Sokak Seviyesinin Altında

İncir Han, Tamamen Mevcut Sokak Seviyesinin Altında

İncir Han – 1238-1239

Susuz Han gibi İncir Han da aynı Sultan tarafından, yani II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in doğrudan hibeleriyle yaptırılmış bir kervansaraydır. Taçlı kapının üzerindeki yazılar, hem bağış yapan sultanın adını hem de inşa tarihini gösterir. İncir Han, Susuz Han’dan hemen önce 1238-1239 yıllarında inşa edilmiştir.

İncir Han'ın Taç Kapısında İyi Korunmuş Yazıt

İncir Han’ın Taç Kapısında İyi Korunmuş Yazıt

İncir Han kalıntıları bugüne, Susuz Han’ın aksine onarım görmeden gelmiştir ve çoğu turist bu kervansarayın varlığından habersizdir. Yine de iki han arasında, İncir Han’ın diğeri gibi kare değil dikdörtgen biçiminde olması ve önünde büyük bir avlu bulunması dışında birçok benzerlik bulunur. Tamamen yıkılmış olan avlunun yanında han binası görece daha iyi korunmuştur.

İncir Han'da Hissedilen Neredeyse Bir Katedral

İncir Han’da Hissedilen Neredeyse Bir Katedral

Böyle Mimari Yapılara Hayran Kalmamak Elde Değil

Böyle Mimari Yapılara Hayran Kalmamak Elde Değil

İncir Han’ın kapalı bölümünde iki yan sahını olan bir orta sahın ve yedi koridor bulunur. İçeriye ışığın girdiği dar pencerelerin bazıları bugüne kadar bozulmadan kalmıştır. Kapalı bölümün tamamını kemerler ayakta tutmaktadır. Çatının bazı kısımları bugün göçük olduğu için, yapının içi kullanımda olduğu zamana oranla çok daha aydınlık olduğundan insana bir katedral içindeymiş duygusu verir. Araştırmacılar, Susuz Han’daki gibi İncir Han’ın da kapalı kısmında yükleme platformları olduğu sonucuna varmışlardır.

Kemerlere Dramatik Bir Bakış

Kemerlere Dramatik Bir Bakış

İçeride, Kemerler İyi Korunmuştur Ama Duvarlar Grafiti ile Doldurulmuştur

İçeride, Kemerler İyi Korunmuştur Ama Duvarlar Grafiti ile Doldurulmuştur

Aslan ve doğan güneş

İncir Han’ın ana kapısı ve taçlı kapısı üzerindeki ayrıntılı süsleme içinden iki simge dikkat çekici biçimde öne çıkar. Ana kapının iki yanında, insan yüzlü doğan güneşin önünde aslan figürü yer almaktadır. Şir-ü Hurşid olarak bilinen bu motif, II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in hükümdarlığı sırasında basılan madeni paraların üzerinde de yer almaktadır. Bu sultan, İncirli Han’ın yapımına hibeleriyle katkıda bulunduğu için, buradaki aslanlı motifin, gerçek gücün simgesi olarak hükümdarlığı temsil ettiği düşünülmektedir.

Aynı simgeyi taşıyan madeni para fotoğrafları için buraya dokununuz.

Aslan Oldukça Hasar Gördü, Ama Yine de Güneş'in Gözlerini Görebilirsiniz

Aslan Oldukça Hasar Gördü, Ama Yine de Güneş’in Gözlerini Görebilirsiniz

Bu Sizi Etkilemezse ...

Bu Sizi Etkilemezse …

İncir Han ile ilgili diğer düşünceler

Anadolu’daki ticaret yollarının yoğun biçimde kullanıldığı eski zamanlarda İncir Han, bu yollara düşen tüccarları ve hayvanlarını üç güne kadar ücretsiz olarak ağırlamaktaydı. Kervansaraya gelmeden, yolun karşı tarafında, daha sonraki bir dönemde yapılmış olan bir hamam kompleksinin parçası olan bir de çeşme vardır. Bu kervansaray tek başına bir gezi hedefi olmayabilir, ama eğer bu bölgeye gelmiş bulunursanız hanın muhteşem ana kapısını görmek için yolunuzdan kısa bir mesafe sapmanıza değer. Ve eğer bu arada da hanın yanındaki mavi boyalı ağaçlar olan tarlanın sırrını çözebilirseniz, lütfen bize de anlatın!

Taştaki Yedek Açıklığın Önemi Var Mı?

Taştaki Yedek Açıklığın Önemi Var Mı?

54 Paylaşımlar

Kaynak: Power and Culture: Identity, Ideology, Representation by Ausma Cimdiņa & Jonathan Osmond

Bunları da beğenebilirsiniz:

Bunları da beğenebilirsiniz:

İncir Han: Selçuklu Kervan Yolu’na Kapalı Kapılar Ardından Bakıvermek